Special Operations

Vojenské lietanie

Slovenská divízia špeciálnych operácií IVAO je organizačnou zložkou, do ktorej kompetencií spadá všetka prevádzka vojenských lietadiel na území FIRu LZBB.

Slovo na úvod

Sieť IVAO zahŕňa aj druh lietania, ktorý prináša veľa krásnych zážitkov – vojenské lietanie. Bohužiaľ, treba spomenúť, že už som sa párkrát stretol s chápaním tohto druhu lietania, ako nejakej akčnej strielačky, kde si každý môže robiť, čo chce, veď predsa sedí vo vojenskom lietadle a patrí mu celé nebo. Nie! S takým niečím nesúhlasím, pretože vzdušný priestor patrí nám všetkým a treba sa v ňom správať tak, aby sme sa navzájom neobmedzovali a mali z virtuálneho lietania príjemné zážitky. Od SO neočakávajte nejaký druh neriadeného lietania akéhokoľvek druhu s hocičím a hocikde. Kto by očakával, že vzlietne zo Sliača a bude obťažovať vo formácii civilné lietadlá, bude asi sklamaný. SO má svoj základ vo vojenských organizáciách a hlavne v realite, podobne bude organizovaná i jeho virtuálna podoba.

Teraz si uvedieme pár dôležitých pravidiel a zásad, ktorých dodržiavanie je v záujme plnohodnotných zážitkov z virtuálneho lietania nevyhnutné.